OSLOFJORDEN RACERBÅTKLUBB`S HISTORIE

ORK Etablert

Oslofjorden Racerbåtklubb ble stiftet 13. februar 1990, etter en fusjon på ekstraordinært årsmøte.
På denne tiden var det 4 Oslo-klubber. Den 9. mai 1989 var første møte og der ble dannet en arbeidskomité med 2 medlemmer fra hver klubb for å samle alle Oslo-klubbene; Outboardklubben, Sportsbåtklubben, Over The Hill Gang og vår klubb, Oslo Racerbåtklubb. Antall registrerte medlemmer fra alle klubbene var 107. Fra vår klubb var Jon Embretsen og Tor Staubo representert. Oslo Racerbåtklubb`s siste forman var Knut Onstad.

Målsettingen var å få til en stor og slagkraftig klubb.

Outboardklubben ble ikke med i fusjonen på grunn av uavklart gjeld. Klubben var tilsluttet Kongelig Norsk Motorbåtforbund.
Den nye klubben's første forman var Tor Staubo. Han satt frem til det første ordinære årsmøte i klubben 6. november 1990.

Outboardklubben og Oslofjorden Racerbåtklubb, som inntill i 1999 var de eneste klubbene i Oslo, har hatt et meget godt samarbeide. Outboardklubben har flest rundbanekjørere og vi flest offshorekjørere.
I 1993 ble Norges Båtsportforbund (NBSF) og ORK tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

Oslofjorden Rundt

ORK har i mange år vært arrangør av offshoreracet "Oslofjorden Rundt", som har tradisjoner tilbake til før 1936. Norsk Outboardklubb (NOK) var arrangør i mange år, og etter 1974, da Asker kommune sa nei til å bruke Hvalstrand Bad som utgangspunkt, ble løpet arrangert fra mange forskjellige steder i Oslofjorden. I 1990 overtok ORK arrangementet, og har siden benyttet Drøbak som stevnesenter.

Klubben har i alle år jobbet for å få eget klubblokale, og i 1994 fikk vi tilslag på Bekkelaget ved vannkanten. Vi avslo på grunn av dårlig forfatning, og siden lokalene trengte en stor oppussing på dugnad var risikoen for stor. Det var den gangen liten oppslutning blant medlemmene for dugnadsarbeide.

I 1993 var aktiviteten i klubben så laber at den ble vurdert å legges ned. Andre klubber i Norge slet også med det samme. I årene etter var klubben preget av liten aktivitet. Kun båtracet i Drøbak- Oslofjorden Rundt - ble gjennomført og kun aktive medlemmer betalte kontingent for å få godkjent lisens.

Les historien om starten på norsk offshore

Offshore Class one

1997 ble året da alt snudde; klubben fikk inn nye medlemmer og nye krefter inn i styret. Dette året var vi teknisk arrangør av Offshore Class 1 racet "Oslo Gold Cup". Vi fikk da et halvt år i forveien en forespørsel fra OPN (Offshore Sport Promotion) ved Jann Hillestad om å stille som teknisk arrangør 2-3 august.

Alle godkjennelser ble klare i slutten av juni, men det betydde at vi hadde dårlig med tid. Dette er et meget stort arrangement. På denne tiden mønstret klubben med 80% av sine medlemmer til dugnadsarbeide i små og store oppgaver. Mange sto på gjennom hele sommerferien sin og mange nattetimer ble brukt. Båtracet ble gjennomført "til stående applaus" og dette året ble Oslofjorden Racerbåtklubb belønnet med prisen for "Beste arrangørklubb i Norge". Dette er vi stolte av.

I 1998 ble det ikke arrangert Offshore Class 1 i Oslo. Politi og Justisdepartementet sa nei i en prinsippsak som ikke førte frem i en anke. Motstanden var stor spesielt fra miljøvernorganisasjoner.

1999 ble en sportslig suksess for klubben med Scandinavian Grand Prix Oslo Offshore Class 1. Vi fikk skryt fra de internasjonale arrangører. Etter dette racet hadde klubben mye penger utestående. En uenighet i det daværende styret førte til et veiskille for sentrale styremedlemmer. Uenigheten var om ORK skulle arrangere flere Offshore Class 1 race eller ikke. Daværende formann og 3 styremedlemmer trakk seg derfor ut av klubben og i 2000 reetablerte den gamle Sportbåtklubben.

Vi er fortsatt en stødig klubb og det nye styre i 2000 var fortsatt enige om å arrangere Offshore Class 1 - Scandinavian Grand Prix 4-6 august. Over 200 frivillige mannskaper sørget for god teknisk gjennomføring. Økonomien ble rettet opp, og vi fikk en god egenkapital i klubben.
Klubben fikk mange nye medlemmer som ikke var aktive. Mange av disse har riktig nok etter hvert falt fra.

”The Best Race Ever!”
Richard Ridout, UIM permanent commissioner for W.O.C.S.C.
(UIMs Class 1 World Offshore Championship Sub Commission)
I 2001 ble årets Scandinavian Grand Prix utropt til det best gjennomførte offshoreløpet noensinne. Dette er vi stolte av.

Larkollen Offhore Race

I 2002 var det slutten for båtracet, Oslofjorden Rundt, i Drøbak. Etter 12 år hadde racet i Drøbak utspilt sin rolle og vi var avhengig av å finne på noe nytt. Resultatet ble å flytte racet til Larkollen. En del av årsaken til dette var fordi flere av klubbens nøkkelpersoner bor i Larkollen og at man mente stedet var ideelt for båtrace.
I 2003 var første båtracet i Larkollen - Larkollen Offshore Race, og var en suksess etter vår mening.
I 2005 var det totalt 40 påmeldte båter, noe som må være rekord i norge de siste 2-3 tiår.

Slutten på Offshore VM Class 1 i Oslo?

2004 er foreløpig siste året ORK arrangerte Offshore VM class 1 i Oslo. En av hovedsponsorene trakk seg fra arrangementet og man maktet ikke å skaffe nye sponsorer. Siden har det skjedd en del endringer i rettigheter til å arrangere Class one i Norge.

Formenn i klubbens historie

Årstall Formenn
Medlemstall
1990 Tor Staubo
107
1991 Gisle Platou
70
1992 Gisle Platou
48
1993 Jarl Sommerset
55
1994 Jarl Sommertset
47
1995 Olaf "Bulle" Jørgensen
34
1996 Jarl Sommerset
30
1997 Jarl Sommerset
49
1998 Jarl Sommerset
76
1999 Gard Heiberg
90
2000 Petter Gregersen
35
2001 Petter Gregersen
40
2002 Petter Gregersen
30
2003 Petter Gregersen
26
2004 Petter Gregersen
30
2005 Petter Gregersen
33
2006 Petter Gregersen

Les også om offshoresportens opprinnelse.